Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poradce vlády Peter Gruss: „Vědec má bádat, na byznys má profesionály."

Mikrobiolog se specializací na genové regulace Peter Gruss je slavný vědec a snad ještě slavnější ředitel. Když se v roce 2002 stal prezidentem Společnosti Maxe Plancka, německá média o něm psala jako o šéfovi v „americkém stylu“, o „skromně vystupujícím géniovi.“    

12.7.2017

Více zde

Výchova dětí v Čechách

Česká republika patří k zemím s nejštědřejší daňovou podporou rodin s malými dětmi. Přesto je tato její výdajová politika (dávky, daňové úlevy, veřejné služby) v rámci Evropské unie jen lehce nadprůměrná. Proč? Podle studie expertů z think-thanku IDEA CERGE-EI se podpora výrazně soustřeďuje na daňové úlevy, zatímco formou služeb péče o děti je nízká.

12.7.2017

Více zde

Platy učitelů nejnižší v Evropské unii

Analýza expertů z think-thanku IDEA CERGE-EI prokázala pro Českou republiku nelichotivé prvenství: průměrné platy českých učitelů jsou vůbec nejnižší ze všech 28 zemí Evropské unie a navíc patří k nejnižším i mezi 35 ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi světa (OECD).

6.7.2017

Více zde

Jak se žije českým seniorům

Zůstanou-li senioři výdělečně činní i po dosažení důchodového věku,  zvyšuje se tak jejich životní úroveň, rostou příjmy a naopak klesají výdaje státu a společnost nepřichází o celoživotní pracovní zkušenosti nejstarší generace. Taková zjištění přináší studie expertů z think-thanku IDEA CERGE-EI na téma příjmů seniorů.

4.7.2017

Více zde

Cena Františka Běhounka pro dobrodruhy české vědy

Toto cenu šestým rokem udílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vědkyni nebo vědci za umění přiblížit náročná vědecká témata veřejnosti a šíření dobrého jména české vědy za hranicemi České republiky. Cena je spojena s finanční odměnou 250 000 korun a termín pro zaslání nominací je 20. září 2017.

30.6.2017

Více zde

Stanovisko Akademie věd k 9. rámcovému programu EU pro výzkum, vývoj a inovace

V současné době byla v prostředí evropské výzkumné politiky zahájena příprava nejvýznamnějšího programu určeného k financování vědy na období 2021–2027. Celá řada výzkumných institucí, organizací i členských států vydává svá stanoviska a doporučení k jeho budoucí podobě. Se svou vizí se připojila také Akademie věd ČR.

27.6.2017

Více zde